เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ขสมก. เผยพบ คนขับรถเมล์ สาย 34 ติด โควิด

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ขสมก. เผยพบ คนขับรถเมล์ สาย 34 ติด โควิด

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยแพร่ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ความว่า เมื่อวันที่ 9-12 ก.พ.2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ธัญบุรี บูรณาการร่วมกันในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดสุชาติและอาคารพาณิชย์โดยรอบ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ตรวจพนักงานขับรถโดยสารธรรมดา 

สาย 34 วิ่งระหว่างรังสิต – หัวลำโพง (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารกะบ่าย) เพศชาย 1 คน พักอาศัยอยู่ในบริเวณตลาดสุชาติ โดยขณะเข้ารับการตรวจ พนักงานไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แจ้งผลการตรวจแก่พนักงานขับรถโดยสารคนดังกล่าว ว่าได้รับการติดเชื้อ จึงให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี และขสมก.ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 แล้วในวันเดียวกัน จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามขั้นตอนดังนี้

1.ขสมก.ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2.ตั้งแต่วันที่ 1-12 ก.พ. 2564 พนักงานผู้ติดเชื้อไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564 พนักงานได้มาปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 หมายเลข 1-40063 (ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์)

ซึ่งรถออกจากอู่รังสิต เวลา 13.45 น. ถึงหัวลำโพง เวลา 15.00 น. และกลับถึงอู่รังสิต เวลา 19.28 น. ปรากฏว่าพนักงานมีอาการไข้ ปวดหัว และปวดเมื่อยร่างกาย นายท่าจึงให้ไปพบแพทย์ที่คลินิกเรือนแพทย์ และกลับไปพักผ่อนที่บ้าน

3.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 หมายเลข 1 – 40063 ในช่วงกะบ่าย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ

อีกทั้งเมื่อพนักงานขับรถนำรถกลับเข้าอู่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่วัน จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขสมก.ได้พักการใช้งานรถโดยสารคันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร โดยได้มีการตรวจสอบว่า พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่กับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนใดบ้าง ซึ่งขณะนี้ได้ให้พนักงานเก็บค่าโดยสารดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ขสมก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร, การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

กระทรวงการคลังชี้แจง ทําไมเราชนะไม่ให้เงินสด เพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อย กระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

สืบเนื่องจากโครงการเราชนะ แจกเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สมัครโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มที่ 3 คือผู้ลงทะเบียนรายใหม่ผ่าน www.เราชนะ.com โดเราชนะได้โอนเงินงวดแรกให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วผ่านบัตร ส่วนกลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และผู้ลงทะเบียนกลุ่ม 3 เปิดให้เช็คสิทธิ์แล้ว และรอรับเงินงวดแรก 2,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตังในวันที่ 18 ก.พ. 2564 นี้

ต่อเรื่องนี้ กระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงว่า การให้เงินช่วยเหลือเป็นวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเป๋าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้จ่ายเงินในรูปแบบนี้จะช่วยสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และผู้ได้รับประโยชน์คือผู้ค้าขายรายย่อยในพื้นที่ เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย